Handlingar i logopedjournalen

Här kan du läsa om olika logopedhandlingar och hur/om de ska hanteras i journalen.

Skanning av journalhandlingar/aktomslag

OBS! Tillfälliga regler kring gallring gäller från 2022-06-10 och tillsvidare

Informationshanteringsplanen (IH-plan) är det dokument som styr vilka handlingar som ska bevars och vilka som kan gallras (strimlas). Den IH-plan som ska gälla för utbildningsförvaltningen har ännu inte beslutats om i nämnden och vi behöver därför tillsvidare spara alla dokument i original.

De dokument som upprättas av eller inkommer till logoped ska tillsvidare alltså inte strimlas utan sparas på skolan/enheten. Det omfattar t.ex. testprotokoll, frågeformulär, remissvar och inkomna journalkopior och skriftliga samtycken. 

  • Upprätta aktomslag för de elever det berör (Aktomslag 120g 460x300mm, beställs via Proceedo. Skolsköterska, psykolog och logoped kan beställa gemensamt). Aktomslaget är ett grått A3-ark som du själv viker.
  • Använd arkivbeständig penna och skriv elevens personnummer och namn längst upp till höger på framsidan av aktomslaget.
  • Efter inskanning av de dokument som ska skannas in i Prorenata, skriv på dokumentet ”Inskannat, signatur”. Rutinen kring vilka dokument som ska skannas in är densamma som förut, dvs remissvar och inkomna journaldokument.
  • Handlingarna förvaras i brandsäkert arkivskåp.

__

I dokumentet Logopedjournalhandlingar i Prorenata (PDF, 103 KB) finns information om gallring och bevarande av journalhandlingar. Här nedanför finns även varje avsnitt i dokumentet beskrivet individuellt. 

Behandlingsinsats i grupp med elever

Brev, e-post, sms, skriftlig information

Diagnos

Elevhälsoteamsmöten

Förebyggande insatser

Inlämnat elevmaterial 

Intyg

Journalkopior från andra vårdgivare

Konsultation/handledning

Logopedens anmälan till myndighet t ex socialtjänst eller polis

Logopedutlåtande från andra vårdgivare

Logopedutlåtande

Remiss - utgående

Remissvar

Sammanfattning

Samtal med patient

Samtycke för journalrekvisition

Telefonförfrågningar

Testprotokoll

Tidsbokning

Uppdaterad: