Brev, e-post, sms, skriftlig information

Brev, e-post, sms, skriftlig information från elev/vårdnadshavare

Om informationen betraktas som relevant för elevens vård och behandling; bifoga eller skanna in i journalen, eller sammanfatta innehållet (relevant) i en journalanteckning.

Strimla/radera efter införande i journal.

Brev, e-post, sms, skriftlig information från lärare/pedagogisk personal

Om informationen betraktas som relevant för elevens vård och behandling; bifoga eller skanna in i journalen, eller sammanfatta innehållet (relevant) i en journalanteckning.

Strimla/radera efter införande i journal.

Uppdaterad: