Utskrift och skanning

Vid hantering av handlingar över internet eller öppna nätverk, till exempel vid utskrift till skrivare som inte är direktansluten till datorn där handlingen förvaras, finns en risk för att obehöriga kan komma åt informationen.

Skanning

Skanning av sekretesshandlingar ska hanteras på ett säkert sätt, därför behövs en arbetsplats med dator och direktansluten skanner/multifunktionsskrivare. Skanning får inte ske via nätverk till e-postadress.

Utskrift

Utskrift av sekretesshandlingar kan göras på en centralt placerad skrivare/kopiator förutsatt att du har en personlig tag/bricka för utskrifter. Har skolan inte utskrift med personlig tag krävs en skrivare som är direkt amsluten till datorn.

Vid utskrift måste stor noggrannhet iakttagas så att rätt skrivare väljs innan utskriften sätts igång.

 

Uppdaterad: