Intyg kring dyslexi

Intyg om dyslexi kan vara av vikt tex vid högskoleprov eller när individen ska ta körkort.

Högskoleprovet

Den som har dyslexi kan få utökad provtid på högskoleprovet. Då krävs intyg från legitimerad logoped. Utredningen ska vara gjord i åk fem eller senare.

Högskoleprovet för dig med dyslexi (studera.nu)

Körkort

På teoridelen för körkort kan man få göra provet muntligt. Någon som är kunnig om lässvårigheter ska intyga att eleven/studenten läser långsamt. Det kan vara lärare, speciallärare, specialpedagog, någon på körskolan. När man fyller i intyget ska det gälla normerade test - med t ex staninevärden.

Muntligt kunskapsprov - Trafikverket

Högskola och universitet

När det gäller olika högskolor och universitet  finns det ingen övergripande regel. Det bästa är att den blivande studenten vänder sig till den avdelning på respektive lärosäte som har hand om funktionsnedsättningar av olika slag.

Uppdaterad: