Lokaler och utrustning

Lokalbehov och utrustning för skollogoped

  • Lokalen ska vara ändamålsenlig. Tillgång till enskilt rum som uppfyller kraven för sekretess så att de samtal som förs i lokalen, direkt eller via telefon, inte kan uppfattas av obehöriga. Samtal och logopedinsatser ska kunna ske ostört.
  • Låsbart dokumentskåp som ska vara brand- och fuktsäkert (120 min brandskydd). Skåpet ska stå i ett låsbart rum. En extranyckel ska finnas och förvaras på säkert ställe (förslagsvis i slutet kuvert i brandsäkert arkivskåp på expeditionen). Behöver du göra en extranyckel, kontakta Certego. Dokumentskåpet får delas med skolsköterska och skolläkare, dock ej med andra professioner. Att dela med skolsköterska kan dock vara krångligt, ifall dokumentskåpet står i skolsköterskans rum och rummet är upptaget då logopeden behöver ha tillgång till dokumentskåpet. Inköp av dokumentskåp görs via kommunens e-handelssystem Proceedo.
  • Arbetsplats med dator och tillgång till nätverksanslutning. Skrivbord bör stå så att skärmen är dold för andra, framför allt för personer som kommer in genom dörren.
  • Skrivare behöver antingen vara lokalt ansluten eller att utskrift sker via tag.
  • Lokalt ansluten skanner behövs.
  • Utrustning beställs hos Teknik och service e-butik.
Uppdaterad: