Elevhälsans styrning och ledning

Elevhälsan omfattas av flera regelverk som huvudmän, rektorer, verksamhetschefer och elevhälsans personal behöver förhålla sig till.

Förutom Skollagen och övriga styrdokument för skolan, ska de som arbetar med elevhälsofrågor beakta bland annat:

Uppdaterad: