Verksamhetschefens ansvar

Verksamhetschefen svarar för hälso- och sjukvården inom elevhälsa och har det samlade ledningsansvaret för verksamheten.

I uppdraget som verksamhetschef ingår att ansvara för den löpande verksamheten och att upprätthålla och bevaka att en hög patientsäkerhet tillgodoses av elevhälsans hälso- och sjukvård. Vidare ingår i verksamhetschefens ansvar att säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.
Tillsynsmyndigheter, elever, föräldrar och vårdnadshavare samt skolpersonal kan vända sig till verksamhetschefen när det gäller frågor som rör elevhälsans hälso- och sjukvård.

Dokument

Ledningssystem (PDF, 337 KB)

Patientsäkerhetsberättelse (PDF, 344 KB)

 

Uppdaterad: