Prorenata

Här har vi samlat information och lathundar gällande Prorenata journal.

Dokumentationsmappar i Prorenata

I Prorenata finns flera dokumentationsmappar/flikar. Som logoped, skolsköterska eller skolläkare har du tillgång till flikarna:

  • Elevöversikt
  • Medicinsk journal
  • Logoped
  • Särskilt stöd
  • Avvikelser
  • Skolpliktsbevakning
  • Ev Minnesanteckningar

Eftersom EMI och logoped är en egen verksamhetsgren, råder sekretess mellan EMI/logoped och övriga elevhälsan. Detta medför att EMI och logoped inte har tillgång till flikarna "Disciplinär åtgärd" och "Anmälan till socialtjänsten", som övriga i elevhälsoteamet har.
När icke-journalföringspliktig person i EHT gör en anmälan till socialtjänsten, omfattas hen av registreringsskyldighet och ska därför registrera anmälan i fliken "Anmälan till socialtjänsten" i PRN.
Journalföringspliktig person är undantagen denna skyldighet och ska journalföra sin anmälan i elevens journal.

Här kan du läsa mer om handlingar i logopedjournalen.

FAQ Ärendehandläggning särskilt stöd - logoped (PDF, 75 KB)

Uppdaterad: