Diagnoskriterier

Diagnoskritierier Selektiv mutism enligt DSM-5:

A. Oförmåga att tala i specifika sociala situationer där det förväntas att man ska tala (t ex i skolan) trots att individen talar i andra situationer.

B. Störningen försämrar prestationsförmågan i studier eller arbete eller försvårar social kommunikation.

C. Störningen varar i minst 1 månad (dock inte enbart den första månaden i skolan).

D. Oförmågan att tala beror inte på en brist på kunskap eller förtrogenhet med det talade språk som individen förväntas använda i sammanhanget.

E. Störningen förklaras inte bättre av någon annan kommunikationsstörning (t ex stamning med debut i barndomen) och förekommer inte enbart i anslutning till autism, schizofreni eller annan psykossjukdom.

Uppdaterad: