Litteraturtips

Litteratur:

  • Engström, C., Ernholdt, T. (2019). Pratlust och talängslan – om selektiv mutism. Studentlitteratur.
  • Johnson, M., Wintgens, A. (2016). The Selective Mutism Resource Manual, second edition. Maggie Speechmark Publishing Ltd.
  • Sandin, D. (2017). Talrädsla i skolan. Gothia fortbildning.
  • Blyga och ängsliga barn, Socialstyrelsen. 
Uppdaterad: