Uppdaterad information gällande elever med skyddade personuppgifter

Nu finns uppdaterad information kring journalhantering/arkivering av journal i de fall en elev har skyddade personuppgifter.

17 maj 2022