Uppdaterad rutin för SIP

Nu finns en uppdaterad rutin för samordnad individuell plan (SIP) i Uppsala län.

Läs mer under ViS - Vård i samverkan

12 april 2022