Uppdaterade riktlinjer kring SMS-kallelse/påminnelse

Nu finns en uppdaterad rutin för hur vi får använda Prorenatas SMS-funktion vid kallelser och påminnelser.

Läs mer under A-Ö, SMS och e-post.

17 maj 2022