Uppdatering gällande psykologutredning vid misstänkt IF

Nu finns uppdateringar gällande psykologutredning vid misstänkt intellektuell funktionsnedsättning (IF). Rubriken har bytt namn och hette förut "psykologutredningens innehåll". Det uppdaterade innehållet finns i underrubriken "samtal med vårdnadshavare".

13 januari 2022