Intyg för skolskjuts

Elever kan ha rätt till skolskjuts eller elevresa mellan hemmet och skolan. 

Har eleven en funktionsnedsättning ska vårdnadshavare bifoga ett utlåtande från läkare eller psykolog som beskriver på vilket sätt funktionsnedsättningen gör att barnet inte kan gå till skolan eller åka buss med andra barn.

Man ansöker om skolskjuts för ett läsår i taget och beslut fattas efter individuell prövning. Ansökan ska inkomma senast 31 Mars till kommande läsår.

Läs mer om resa till och från skolan

Länk till utlåtandeblankett

Uppdaterad: