Tillsynsansvar

Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ansvar för den statliga tillsynen. Skolinspektionen utövar tillsyn utifrån skollagen och IVO har tillsynsansvaret över hälso- och sjukvården och dess personal.

Arbetsmiljöverket inspekterar skolor i egenskap av arbetsplatser utifrån arbetsmiljölagen.

Datainspektionen utövar tillsyn över hur verksamheten hanterar personuppgifter.

Uppdaterad: