Prorenata

Här har vi samlat information och lathundar gällande Prorenata journal.

Dokumentationsmappar i Prorenata

I Prorenata finns flera dokumentationsmappar/flikar. Som psykolog har du tillgång till flikarna:

  • Elevöversikt
  • Psykolog
  • Disciplinär åtgärd
  • Anmälan till socialtjänsten
  • Särskilt stöd
  • Avvikelser
  • Skolpliktsbevakning
  • Ev Minnesanteckningar

Här kan du läsa mer om handlingar i psykologjournalen

Kontaktinformation i Prorenata

IST administration (ISTA) är källsystem för kontaktuppgifter till elever och vårdnadshavare i Prorenata. Bostadsadress till elev och vårdnadshavare hämtas till ISTA från Skatteverkets folkbokföringsregister. 

Om kontaktuppgifter som e-post och mobilnummer till vårdnadshavare inte stämmer, uppdaterar vårdnadshavarna själva sin information via IST Guardian (uppsala.se), det tar några dagar innan uppgifterna uppdateras i Prorenata.

 

Uppdaterad: