Driftstopp

Driftstopp

Manuella rutiner används då planerade eller oplanerade stopp i det digitala journalsystemet inträffar eller då andra hårdvaruproblem medför att dokumentation inte kan ske i datajournal.

Dokumentera manuellt på särskild blankett (PDF, 107 KB) avsedd för driftstopp, skriv ut och dokumentera en elev/blankett. Dokumentera elevens namn och personnummer, klass, åtgärd och datum för anteckningen. För in anteckningen i datajournalen så snart som möjligt när systemet är i drift igen och senast två veckor efter driftstoppet.

Uppdaterad: