Psykologens hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan

Psykologens arbete i elevhälsan bör utgå från psykologisk kunskap om hälsa, lärande och utveckling med fokus på att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål i syfte att öka lärande och trygghet och ge förbättrad hälsa.Bilden är hämtad från skriften "Psifos kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan - en översikt"
(J Olsson, J Rutschman, Psifos, 2018)

Uppdaterad: