Hälsofrämjande och förebyggande arbete

I Psifos kvalitetsmodell illustreras psykologens hälsofrämjande och förebyggande arbete som nedan.

blobid0.png

Samlas och samarbeta med elevhälsa och rektor

Det psykologiska perspektivet behövs för att skolan ska kunna uppmärksamma och avhjälpa sådant som kan ligga till grund för utvecklandet av psykisk ohälsa hos eleverna. Ett psykologiskt perspektiv bör framträda i alla led och på alla nivåer i elevhälsoarbetet.

Uppdaterad: