Arkivering av psykologjournaler

De psykologiska journalerna ska arkiveras på samma sätt som de medicinska journalerna.

Elever födda 1991 och tidigare

Journaler för dessa elever ska levereras till Stadsarkivet. Här finns mer information (PDF, 77 KB).

Elever födda 1992–2000

Journaler för dessa elever ska levereras till Fyrisborg. Här finns mer information (PDF, 79 KB).

Elever födda 2001 och senare

Rutiner för arkivering av dessa journaler tas fram senare. Förvaras tillsvidare på respektive skola i psykologjournalskåpet.

Psykologens testprotokoll

Psykologförbundets jurist säger: ”Psykologiska test är skyddade av instrumentsekretessen vilket innebär att de inte kan lämnas ut. En god idé är att särskilt markera de handlingar i journalen som är skyddade av instrumentsekretessen.”

Som psykologiskt testmaterial räknas begåvningstest, projektiva test, samt neuropsykologiska test som kräver psykologbehörighet, läs mer i avsnittet Handlingar i psykologjournalen.

Alla testprotokoll ska skannas in under rubriken ”Testprotokoll” i elevens journal i Prorenata. Varje psykolog är själv ansvarig för att detta görs. När protokollet är inskannat ska det gallras/förstöras på ett säkert sätt.

Om det blir fråga om arkivering för elever som har både digital journal och pappersjournal, ska på testprotokollen skrivas med arkivbeständig blå penna, märkt svenskt arkiv:

OBS! Sekretess enligt 17 kap. 4 § Offentlighets- och sekretesslagen”.

Därefter läggs protokollet i samma aktomslag som övriga journalen. Testprotokollet ska inte läggas i ett eget kuvert, då kuverten inte är arkivvänliga. Testprotokollen ska rensas från häftklamrar.

Här kan du läsa mer om hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården (PDF, 1 MB).

Uppdaterad: