Bevakningar vid remiss och utredning

Att arbeta med bevakningar är en viktig del i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och hjälper till att säkerställa hanteringen av uppföljningar som ska genomföras.

I samband med att remiss eller utredning startas läggs en bevakning in i elevens journal i PRN. Där väljer du förutom rubrik på din bevakning även kategori på bevakningen; ”påbörjat remissärende” eller ”påbörjad utredning”. När du sedan är klar med uppdraget markerar du bevakningen som avklarad. 

Uppdaterad: