Handlingar i psykologjournalen

Här kan du läsa om olika psykologhandlingar och hur/om de ska hanteras i journalen.

Brev, e-post, sms, skriftlig information

Elevhälsoteamsmöten

Förebyggande insatser

Intyg

Journalkopior från andra vårdgivare

Konsultation/handledning

Psykologens anmälan till myndighet t ex socialtjänst eller polis

Psykologutlåtande från andra vårdgivare

Psykologutlåtande

Remiss - utgående

Remissvar

Resultatberäkning

Samtal med patient

Samtycke för journalrekvisition

Skattningsformulär 

Telefonförfrågningar

Testprotokoll

SON-R 6−40 Non-Verbal Intelligence Test

Tidsbokning

WISC-V testning med iPad

OBS: 

Tillfälliga regler kring gallring gäller från 2022-06-10 och tillsvidare

Informationshanteringsplanen (IH-plan) är det dokument som styr vilka handlingar som ska bevaras och vilka som kan gallras (strimlas). Den IH-plan som ska gälla för utbildningsförvaltningen har ännu inte beslutats om i nämnden och vi behöver därför tillsvidare spara alla dokument  i original.

De dokument som bifogas den digitala journalen genom skanning ska tillsvidare alltså inte strimlas utan sparas på skolan.

Upprätta aktomslag för de elever det berör (Aktomslag 120g 460x300mm, beställs via Proceedo. Skolsköterska, psykolog och ev logoped kan beställa gemensamt) Aktomslaget är ett grått A3-ark som du själv viker.
Använd arkivbeständig penna och skriv elevens personnummer och namn längst upp till höger på framsidan av aktomslaget.
Efter inskanning i Prorenata, skriv på dokumentet ”Inskannat, signatur”
Handlingarna förvaras i brandsäkert arkivskåp

Psykologförbundets rekommendation

Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården  (PDF, 1 MB)

Uppdaterad: