Förebyggande insatser

Förebyggande insatser som inte är riktade mot en viss patient utan till grupper av personer, t ex samtal med en grupp elever för att förebygga mobbning eller samtal med en föräldragrupp om barns utveckling, ska inte journalföras.

Notera att insatser där deltagare valts ut utifrån ett indikerat behov (dvs insatsen är inte riktad till alla), kan bli en HSL-insats om psykolog är ansvarig utförare. Insatsen ska då kort journalföras. Detta kan exempelvis gälla kurs i stresshantering som inte riktar sig till alla elever i en årskurs.

Uppdaterad: