Tidsbokning

I journalen kan tid för kommande vård och behandling anges, men anteckningar som enbart rör administration kring tidsbokningar ska inte föras in i journalen.

Med administration avses tex telefonsamtal, mejlkontakter, sms. Det är inte av vikt för elevens vård och behandling att hela mejlsträngar rörande tidsbokningar dokumenteras i journalen. Inte heller besökstider som bollas fram och tillbaka i flera led, är relevant att dokumentera.
Det kan vara av vikt för elevens vård och behandling att dokumentera återbud och uteblivna besök. Återbud och eventuella orsaker till återbudet dokumenteras mycket kortfattat

Planerade åtgärder och tidpunkt för dessa ska redovisas. Dessa skrivs i journalanteckningen under rubrikerna ”Åtgärd” och ”Uppföljning”. En tidpunkt kan även vara ”efter överenskommelse med ...” eller ”när utredningen är klar...”

Uppdaterad: