WISC-V testning med iPad

Om det går att bifoga protokollet i elevens journal i PRN utan att skriva ut det, går det bra att göra så. Se till att radera i datorn om protokollet först sparats ner där.

Utskrift från Q-interactive

 • Klicka på ”Poäng på uppgiftsnivå”.
  Klicka på ”Skriv ut allt”.
  Se till att skriva ut dubbelsidigt för att undvika slöseri med papper.
  Skanna in protokollet (inkl alla svarshäften). Se ovan, ETT protokoll/anteckning. Se noga till att ALLA sidor skannas in (dubbelsidigt).
  När protokollet är inskannat, strimla protokollet.

Instrumentell sekretess

Sekretess gäller enligt 17 kap 4 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiska prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.

Skriv eller stämpla på testprotokollets första sida: 
OBS! Sekretess enligt 17 kap. 4 § Offentlighets- och sekretesslagen 

Skanning in i Prorenata

Protokoll innefattar även svarshäften; alla sidor, oavsett om de är ifyllda eller inte.

Se noga till att ALLA sidor skannas in (dubbelsidigt).

Skanna endast in ETT testprotokoll (inkl svarshäften) per anteckning:

 • öppna ”Testprotokoll”

imaget3a9.png

Anteckningen blir då automatiskt sekretessmarkerad i journalen.

 • skanna in protokollet, t ex WISC’s samtliga delprotokoll/svarshäften i en och samma inskanning.
 • ”Välj filnamn” – skriv vad det är för protokoll:

image60yza.png

 • ladda upp
 • spara, kolla att det är rätt elev och rätt protokoll
 • signera
 • När protokollet är inskannat, strimla protokollet.

Inskanning och strimling ska ske i så nära anslutning som möjligt till elevens övriga dokumentation – om eleven byter skola blir det komplicerat med behörighet.

Glöm inte att radera testningen i appen Assess.

Varför är det viktigt att skriva på protokollet?

Eftersom vi inte vet hur arkivering av journalerna kommer att se ut i framtiden (utskrift till pappersjournal? E- arkiv?) och hur det kommer att fungera vid en eventuell överföring, är det av största vikt att vi skriver/stämplar ovanstående text på första sidan av protokollet trots att rubriken "Testprotokoll" är sekretessmarkerad i prorenata. Det hjälper inte att anteckningen är sekretessmarkerad i PRN om PRN inte längre används!

Uppdaterad: