Posthantering

Posthantering

Journaler och utlåtanden kan skickas inom Uppsala kommun via internposten genom att handlingarna placeras i ett förslutet kuvert som sedan placeras i ett internpostkuvert. På det förslutna kuvertet skrivs mottagarens namn och skola samt att kuvertet innehåller sekretessuppgifter.

När du ska skicka journalkopior till extern mottagare kan du med fördel använda funktionen för fildelning, För detta krävs att du har mottagarens mobilnummer och e-postadress.
Lathund för extern fildelning. (PDF, 427 KB)

Om mottagaren av t ex journal, utlåtande eller samtycke finns hos en annan huvudman/vårdgivare, skickas handlingarna med vanlig postgång. För elever med skyddad id ska handlingarna skickas som rekommenderat brev. Läs mer om journalhantering vid skyddade personuppgifter.

Uppdaterad: