Begäran om och rekvirering av journaler

Begäran om journal

När det kommer in allmänna handlingar i form av fullmakter och begäran om elevjournal från Försäkringsbolag och Socialförvaltning, ska dessa bevaras enligt rutiner beskrivna i nedanstående dokument.
DHS - begäran
Anteckning till registrator (DOCX, 36 KB)

Journalrekvirering

Vid rekvirering av journal från tidigare skola kan du använde denna mall Rekvirering av psykologjournal (DOCX, 41 KB).

Journalenheten CESÅ (Centrala enheten för spärrar och återsökning) förser beställare med journalkopior från Regionen, här hittar du blankett för rekvirering Rekvisition journalkopia CESÅ (DOCX, 42 KB).

Uppdaterad: