Psykologutredning i skolan

Varje enskild elev har enligt lag rätt att i skolan bemötas med respekt och förståelse, samt rätt till lärande och utveckling på sina egna villkor och efter egna förutsättningar.

För att utvecklas behöver eleven mötas där det befinner sig kunskapsmässigt och känslomässigt.
En psykologisk utredning av en elev syftar till att förstå eleven bättre och ska inte göras om det inte kommer eleven till gagn.

Här kan du läsa mer om Psykologutredning i skolan.

Uppdaterad: