Suicid - risk, skydd och prevention

Den absolut viktigaste aspekten vid självmordsprevention är tidig upptäckt av de barn och ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer och uppvisar tecken på självmordsbeteende.

Skolan har ett stort och viktigt ansvar för att fånga upp ungdomar som mår dåligt. Det är mycket viktigt att skolans vuxna själva har tillräckligt med kunskap om hur man bemöter ungdomar som mår dåligt och hur man kan förebygga psykisk ohälsa.

Sedan mitten av 1980-talet har antalet självmord i Sverige minskat. Trenden gäller dock inte ungdomar och unga vuxna (15 - 24 år), där självmorden legat på samma nivå under en längre tid.

Barn och ungdomar som tar sitt liv kan grovt delas in i tre grupper:

  • En grupp som har flera tidiga negativa livshändelser, låg självkänsla, långdragna beteendeproblem, svårigheter inom familjen, kompisproblem och skolsvårigheter. 
  • En grupp med uttalade psykiska problem och antingen kort eller lång suicidal process.  
  • En grupp där självmordet kan ses som en akut reaktion på en livshändelse.

 

Uppdaterad: