Prevention i skolan

 • Främja emotionella uttryck - Det är viktigt att barn och ungdomar får lära sig att ta sina känslor på allvar. De bör även uppmuntras till att våga uttrycka sina känslor och anförtro sig åt föräldrar, släktingar och andra vuxna, såsom lärare, skolsköterskor, skolläkare, ledare, tränare etc.
 • Förhindra kränkningar och våld i skolan - Varje skola ska ha en handlingsplan för att förhindra kränkningar och våld. Målet ska vara att skapa en miljö som är fri från intolerans.
 • Information om vart man kan vända sig för att få hjälp – Tillgänglig psykolog, kurator och skolsköterska på skolan.
 • Tydligt anslagna och förmedlade kontaktuppgifter/internetadresser till lokala mottagningar och stödgrupper (t.ex. barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, Rädda Barnen och BRIS) dit barn och ungdomar kan vända sig för att få hjälp.
 • Utbildning och information om suicidprevention till personal på skolan. Observant personal!
 • Information om suicidprevention till vårdnadshavare.
 • Utbildningsinsatser riktade till elever gällande hälsofrämjande beteende, psykisk hälsa.
 • Hälsosamtal skolsköterska/kurator/psykolog.

Råd och tips till personer i ungas närhet

 • Ta dig alltid tid att lyssna när den unge vill tala, även om det är mitt i natten eller då du egentligen inte har tid.
 • Bekräfta att det är viktigt att tala om hur man mår.
 • Förringa inte den unga personens känslor genom att säga att "sådär känner många"
 • Var inte rädd för att tala öppet om svåra känslor och erfarenheter.
 • Var inte rädd för att fråga om ungdomen har tankar om självmord.
 • Ta ungdomars depressiva symptom på allvar.
 • Främja en god kontakt mellan föräldrar och skola.
 • Visa att du bryr dig genom att ta reda på varför ungdomen skolkar och genom att ta dig tid att tala med dem som uppvisar tecken på att må dåligt.
 • Inkludera information om självmord och psykisk hälsa i alla skolämnen, till exempel effekter av stress på kroppen i biologiundervisningen, existentiella frågor i svenskan/engelskan och självmordsstatistik i matematiken.

Stödmaterial

Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever.

Här kan du läsa mer

Sant eller falskt? (PDF, 83 KB)
Suicidstegen (PDF, 80 KB)
Folkhälsomyndigheten: För dig som arbetar med att förebygga självmord.
Karolinska Institutet: Det vet vi om självmord bland unga.
Suicide zero: Tips för hur skolpersonal kan prata om självmord med elever.

Uppdaterad: