Riskfaktorer

Individuella faktorer

 • Låg självkänsla.
 • Drog- och alkoholmissbruk.
 • Alltför stort ansvarstagande.
 • Ärftlighet.
 • Sjukdom/psykisk ohälsa: ADHD – depression.
 • ”Osynlig risk”: lite sömn, lite motion, hög medieanvändning.
 • Exponering för suicid.
 • Tidigare suicidförsök.

Sociala faktorer

 • Relationsproblem i familjen/flick-pojkvän/otrygg uppväxt.
 • Mobbning/nätmobbning
 • Vänner och släktingar med psykiska problem.
 • Låg socioekonomisk status, låg utbildningsnivå och arbetslöshet i familjen.

Faktorer på samhällsnivå

 • Svårigheter att få en bostad.
 • Svårigheter att få ett arbete.
 • Avsaknad av känsla av samhörighet.
 • Att avvika från de könsmässiga och sexuella normerna i samhället.
Uppdaterad: