Skyddande faktorer

Individuella faktorer

 • Positiv självkänsla/tilltro till sig själv och möjligheten att kunna påverka och förändra den egna situationen.
 • Kommunikativ förmåga.
 • Goda sociala färdigheter.
 • Bra livsstil när det gäller kost, motion, sömn, alkohol.
 • Förmåga att söka hjälp när svårigheterna blir för stora, exempelvis i skolarbetet.
 • Benägenhet att be om råd när viktiga beslut ska fattas.
 • Öppenhet för andra människors erfarenheter och lösningar.
 • Öppenhet för nya idéer och ny kunskap.

Sociala faktorer

 • Goda familjerelationer.
 • Goda relationer till andra vuxna än föräldrarna.
 • Bra relationer med jämnåriga.
 • Social integration, exempelvis genom deltagande i olika former av föreningsverksamhet, idrott, musik, dans, teater mm.

Faktorer på samhällsnivå

 • Möjlighet att få ett arbete.
 • Möjlighet att få en bostad.
 • Möjlighet till fysiska och kulturella aktiviteter.
Uppdaterad: