Samtal med vårdnadshavare

För vårdnadshavare i allmänhet är det oftast svårt att se och acceptera det egna barnets svårigheter. Än svårare är det naturligtvis om barnets svårigheter är så stora att frågan om mottagande i grundsärskola/gymnasiesärskola aktualiseras. Sorg kan väckas då det blir allt tydligare för vårdnadshavarna att barnet har svårigheter som inte kommer att växa bort.

Det är av stor vikt att vårdnadshavare får korrekt information om särskolan om detta blir aktuellt. På centrala elevhälsan finns specialpedagog som kan delta i möte med vårdnadshavare och förklara hur särskolan fungerar. Denna insats fås genom en beställning till centrala elevhälsan.

Uppdaterad: